Møte i Hovedutvalg teknisk og miljø 09.06.2020 17:00

Juni 9 2020
Rådhuset, Formannskapssalen
17:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 194.95MB. Generert 09.06.2020 12:53 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
66/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ DEN 19.05.2020
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
67/20 57/92 - SKUDENESHAVN, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (9)
Protokoll
Behandling (1)
68/20 21/17 - STAVAGARDEN, STAVA - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (15)
Protokoll
Behandling (1)
69/20 16/237 - MEDHAUGVEGEN, MEDHAUG - NYBYGG VÅNINGSHUS -TOMANNSBOLIG
Saksdokumenter med vedlegg (22)
Protokoll
Behandling (1)
70/20 15/2289 - MYRSTIEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (12)
Protokoll
Behandling (1)
71/20 47/118 - VIKEVÅGEN, VIK. NYBYGG HAGESTUE OG TERRASSE - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (11)
Protokoll
Behandling (1)
72/20 115/31 - SØNDRE EIKE - FELTMODNING OG STØTTEMURER-KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (13)
Protokoll
73/20 29/16 - HEBNES - AVSLAG, DISPENSASJON - FRADELING AV FESTET BOLIGHUS
Saksdokumenter med vedlegg (18)
Protokoll
74/20 143/4 - GUNNARSHAUG, SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM
Saksdokumenter med vedlegg (11)
Protokoll
75/20 PLAN 1027 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONG FERKING - 22/212, 214 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (45)
Protokoll
Behandling (2)
76/20 PLAN 2114 - DETALJREGULERING FOR VEAVÅGEN BRYGGE - 3/134, 452 MFL.
Saksdokumenter med vedlegg (11)
Protokoll
Behandling (1)
77/20 REFERATSAKER - HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ 09.06.2020
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
78/20 EVENTUELT - HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ 09.06.2020
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
79/20 PLAN 4080 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY - 86/79, 219, 220
Saksdokumenter med vedlegg (31)
Protokoll
Behandling (1)