Møte i Hovedutvalg teknisk og miljø 19.05.2020 17:00

Mai 19 2020
Møte i Teams !
17:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 102.13MB. Generert 22.05.2020 10:56 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
53/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ DEN 28.04.2020
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
54/20 15/115 - ØYAVEGEN, ÅKRA - UTLEGGING AV 2 STK FLYTEBRYGGER - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (9)
Protokoll
Behandling (1)
55/20 70/84 - VESTRE KARMØYVEG, YTRE EIDE. BRYGGE OG FLYTEBRYGGE - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (11)
Protokoll
56/20 57/92 - SKUDENESHAVN, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (9)
Protokoll
57/20 21/17 - STAVAGARDEN, STAVA - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (15)
Protokoll
58/20 15/2289 - MYRSTIEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (12)
Protokoll
59/20 16/237 - MEDHAUGVEGEN, MEDHAUG - NYBYGG VÅNINGSHUS -TOMANNSBOLIG
Saksdokumenter med vedlegg (22)
Protokoll
60/20 KARMSUNDET - DAGENS MILJØTILSTAND MED OMSYN PÅ MILJØGIFTER OG KOSTHALDSRESTRIKSJON
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
61/20 PLAN 4070 - DETALJREGULERING FOR VELDE - ØST FOR FLYPLASSKRYSSET - 88/9
Saksdokumenter med vedlegg (18)
Protokoll
Behandling (6)
62/20 PLAN 1027 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONG FERKING - 22/212, 214 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (45)
Protokoll
Behandling (1)
63/20 MIDLERTIDIG DELEGERT MYNDIGHET TIL Å VEDTA OFFENTLIG ETTERSYN AV REGULERINGSPLANER - KORONAUNNTAK
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
64/20 REFERATSAKER - HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJLØ 19.05.2020
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
65/20 EVENTUELT - HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ 19.05.2020
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll