Møte i Hovedutvalg teknisk og miljø 28.04.2020 17:00

April 28 2020
Møte i Teams
17:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 390.57MB. Generert 30.04.2020 13:45 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
33/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ DEN 18.02.2020
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
34/20 66/23 - AVALDSNESVEGEN, AUSTREIM - GJERDE/STØYSKJERM MOT VEG - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (19)
Protokoll
Behandling (1)
35/20 69/80 - MIDTRE EIDE - NYBYGG ENEBOLIG OG FORSTØTNINGSMUR - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (11)
Protokoll
36/20 38/275 - SYRE, NYBYGG NAUST/SJØBOD -KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (20)
Protokoll
Behandling (3)
37/20 123/181 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (13)
Protokoll
38/20 109/1 OG 109/29 - FOSEN - KLAGE, AVSLAG, DELING AV DRIFTSENHET ETTER JORDLOVEN
Saksdokumenter med vedlegg (8)
Protokoll
Behandling (1)
39/20 15/115 - ØYAVEGEN, ÅKRA - UTLEGGING AV 2 STK FLYTEBRYGGER - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (9)
Protokoll
40/20 72/174 - SKÅR - NYBYGG TOMANNSBOLIG M/CARPORTER OG BOD
Saksdokumenter med vedlegg (9)
Protokoll
Behandling (6)
41/20 KLAGE FRA NILS W. KROG PÅ PLAN 4052
Saksdokumenter med vedlegg (10)
Protokoll
42/20 KLAGE FRA JOHN T SIMONSEN OG LIV M SIMONSEN PÅ PLAN 4052 - KALSTØ
Saksdokumenter med vedlegg (10)
Protokoll
43/20 LOKALISERING AV NY SKOLE I VEAVÅGEN
Saksdokumenter med vedlegg (10)
Protokoll
Behandling (2)
44/20 PLAN 4079 - DETALJREGULERING FOR FJEDLASJØEN NAUST, VISNES - 82/14
Saksdokumenter med vedlegg (14)
Protokoll
Behandling (1)
45/20 PLAN 4085 - DETALJREGULERING FOR MASSETAK FOR SØRE VÅGE - 89/2, 3, DEL AV 84/5
Saksdokumenter med vedlegg (12)
Protokoll
46/20 PLAN 5096 - DETALJREGULERING FOR NORHEIMSMARKA - 148/1042
Saksdokumenter med vedlegg (36)
Protokoll
Behandling (1)
47/20 PLAN 5107 - DETALJREGULERING FOR SOLBERG - 112/6
Saksdokumenter med vedlegg (17)
Protokoll
48/20 PLAN 3047 - DETALJREGULERING FOR ØVRE ØSTREMNESET - 66/2 MFL.
Saksdokumenter med vedlegg (12)
Protokoll
Behandling (1)
49/20 PLAN 5106 - DETALJREGULERING - NORHEIM - KOLLEKTIVTRASE MED TILGRENSENDE AREALER - 148/862 MFL.
Saksdokumenter med vedlegg (9)
Protokoll
Behandling (2)
50/20 PLAN 2103 - DETALJREGULERING - TURVEI SLETTEN-REVUR, VEAVÅGEN
Saksdokumenter med vedlegg (12)
Protokoll
Behandling (1)
51/20 TILBAKEFØRING AV DISPOSISJONSRETT FOR KAIER FRA KARMSUND HAVN
Saksdokumenter med vedlegg (21)
Protokoll
52/20 EVENTUELT - HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ 24.03.2020
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll