Møte i Hovedutvalg teknisk og miljø 24.03.2020 00:00

Mars 24 2020
Avlyst !
00:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 194.14MB. Generert 24.03.2020 11:57 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
21/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ DEN 18.02.2020
Saksdokumenter med vedlegg (2)
22/20 66/23 - AVALDSNESVEGEN, AUSTREIM - GJERDE/STØYSKJERM MOT VEG - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (19)
Behandling (1)
23/20 69/80 - MIDTRE EIDE - NYBYGG ENEBOLIG OG FORSTØTNINGSMUR - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (11)
24/20 38/275 - SYRE, NYBYGG NAUST/SJØBOD -KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (20)
Behandling (3)
25/20 123/181 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (13)
26/20 109/1 OG 109/29 - FOSEN - KLAGE, AVSLAG, DELING AV DRIFTSENHET ETTER JORDLOVEN
Saksdokumenter med vedlegg (8)
Behandling (1)
27/20 KLAGE FRA NILS W. KROG PÅ PLAN 4052
Saksdokumenter med vedlegg (10)
28/20 KLAGE FRA JOHN T SIMONSEN OG LIV M SIMONSEN PÅ PLAN 4052 - KALSTØ
Saksdokumenter med vedlegg (10)
29/20 LOKALISERING AV NY SKOLE I VEAVÅGEN
Saksdokumenter med vedlegg (10)
30/20 PLAN 4085 - DETALJREGULERING FOR MASSETAK FOR SØRE VÅGE - 89/2, 3, DEL AV 84/5
Saksdokumenter med vedlegg (12)
31/20 PLAN 5096 - DETALJREGULERING FOR NORHEIMSMARKA - 148/1042
Saksdokumenter med vedlegg (36)
Behandling (1)
32/20 EVENTUELT - HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ 24.03.2020
Saksdokumenter med vedlegg (1)