Møte i Hovedutvalg teknisk og miljø 21.01.2020 17:00

Januar 21 2020
Rådhuset, Formannskapssalen
17:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 104.33MB. Generert 23.03.2020 11:19 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
1/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ DEN 03.12.2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
2/20 STRATEGIPLAN 2020-2021
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
3/20 4/421 - FISKEBERGVEGEN, MUNKAJORD - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (6)
Protokoll
Behandling (1)
4/20 38/275 - SYRE, NYBYGG NAUST/SJØBOD - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (17)
Behandling (2)
5/20 58/59, 58/96 OG 58/477 - HAVNEGATA, KOPERVIK - NYBYGG BOLIGBYGG MED 14 BOENHETER
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
6/20 88/41 - HELGANESVEGEN, SØNDRE VELDE. BRUKSENDRING
Saksdokumenter med vedlegg (7)
Protokoll
7/20 PLAN 4070 - DETALJREGULERING FOR VELDE - ØST FOR FLYPLASSKRYSSET - 88/9
Saksdokumenter med vedlegg (15)
Protokoll
Behandling (5)
8/20 PLAN 2103 - DETALJREGULERING - TURVEI SLETTEN-REVUR, VEAVÅGEN
Saksdokumenter med vedlegg (14)
Protokoll
9/20 EVENTUELT - HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ 21.01.2020
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
10/20 OMORGANISERING AV TEKNISK ETAT - KOMMUNALSJEF TEKNISKS STAB
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll