Møte i Hovedutvalg administrasjon 27.05.2020 18:00

Mai 27 2020
Møte i Teams !
18:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 8.83MB. Generert 28.05.2020 10:40 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
12/20 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON DEN 12.05.2020
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
13/20 REVIDERING AV REGLEMENT OG PROSEDYRER - VARSEL OM KRITIKKVERDIGE FORHOLD
Saksdokumenter med vedlegg (13)
Protokoll
14/20 SYKEFRAVÆR T.O.M APRIL 2020
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
15/20 REFERATLISTEN - HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON 27.05.2020
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
16/20 EVENTUELT - HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON 27.05.2020
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll