Møte i Hovedutvalg administrasjon 22.01.2020 18:00

Januar 22 2020
Rådhuset, formannskapssalen
18:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 4.06MB. Generert 17.01.2020 12:32 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
1/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON DEN 11.12.2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
2/20 PROSJEKT FOR ARBEIDSNÆRVÆR - ERFARINGER OG VEIEN VIDERE
Saksdokumenter med vedlegg (8)
Protokoll
Behandling (1)
3/20 OMORGANISERING AV TEKNISK ETAT - KOMMUNALSJEF TEKNISKS STAB
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (1)
4/20 REFERATSAKER - HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON 22.01.2020
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
5/20 EVENTUELT - HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON 22.01.2020
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll