Møte i Formannskapet 22.06.2020 16:00

Juni 22 2020
Møte i Teams
16:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 36.57MB. Generert 22.06.2020 14:19 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
75/20 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET 15.06.20
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
76/20 OVERSENDELSESFORSLAG FRA MØTE I KOMMUNESTYRET 02.06.20
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
77/20 KOMMUNAL GARANTI FOR EGENKAPITALKRAV PÅ 15%
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
78/20 HØRING - KOMPETANSE I BARNEVERNET, VARSLING TIL FORNÆRMEDE OG ETTERLATTE, OG REGULERING AV BRUK AV SAKKYNDIGE I BARNEVERNET
Saksdokumenter med vedlegg (7)
Protokoll
79/20 OVERSIKTSDOKUMENT FOLKEHELSE 2020
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
80/20 HELTIDSLØFTET - HELGEARBEID OG TURNUS
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
81/20 SAKSFREMLEGG - PLAN 4071 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR VIKAFJELLET, VIKJÅ - 141/46 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (13)
Protokoll
Behandling (5)
82/20 REFERATLISTE - FORMANNSKAPET 22.06.20
Saksdokumenter med vedlegg (10)
Protokoll
83/20 EVENTUELT - FORMANNSKAPET 22.06.20
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
84/20 KJØP AV EIENDOM Saksdokumenter med vedlegg (0)