Møte i Formannskapet 25.05.2020 16:00

Mai 25 2020
Møte i Teams
16:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 25.12MB. Generert 05.06.2020 08:46 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
53/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET 04.05.2020
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
54/20 VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER, MEDDOMMERE OG JORDSKIFTEMEDDOMMERE FOR PERIODEN 1. JANUAR 2021 TIL 31. DESEMBER 2024
Saksdokumenter med vedlegg (10)
Protokoll
55/20 VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER FOR PERIODEN 2021-2025
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
56/20 EVALUERING AV PRØVEPROSJEKT MED PROSTIDIAKONSTILLING I KARMØY
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
57/20 ÅRSREGNSKAP MED ÅRSBERETNING FOR KARMØY KOMMUNE FOR 2019
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
58/20 KOMMUNAL SELVSKYLDNERKAUSJON FOR LÅN TIL FORSKUTTERING AV SPILLEMIDLER OG
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
59/20 NY IDRETTSHALL I SONE 5
Saksdokumenter med vedlegg (7)
Protokoll
60/20 REFERATLISTE - FORMANNSKAPET 25.05.20
Saksdokumenter med vedlegg (47)
Protokoll
61/20 EVENTUELT - FORMANNSKAPET 25.05.20
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
62/20 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET 11.05.20
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll