Møte i Formannskapet 04.05.2020 16:00

Mai 4 2020
Formannskapssalen
16:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 106.34MB. Generert 20.05.2020 10:47 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
38/20 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FORMANNSKAPET 27.04.2020
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
39/20 MIDLERTIDIG DELEGERING AV MYNDIGHET - KORONAUNNTAK
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
40/20 LOKALISERING AV NY SKOLE I VEAVÅGEN
Saksdokumenter med vedlegg (10)
Protokoll
Behandling (4)
41/20 REGIONALT KYSTPILEGRIMSSENTER
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
42/20 109/13 - DISPOSISJONSRETT FOSEN BYGDELAG
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
43/20 TILBAKEFØRING AV DISPOSISJONSRETT FOR KAIER FRA KARMSUND HAVN
Saksdokumenter med vedlegg (21)
Protokoll
Behandling (1)
44/20 47/655, 47/656 OG 47/218 - FESTEAVTALE - RETTIGHET TIL KAI OG MOLO - VIKEVÅGEN BÅTFORENING
Saksdokumenter med vedlegg (8)
Protokoll
45/20 KOMMUNAL GARANTI - OPPGRADERING KUNSTGRESSBANE
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
46/20 ENDRING AV FORSKRIFT OM ADGANG TIL JAKT ETTER HJORT OG RÅDYR, KARMØY KOMMUNE, ROGALAND
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
47/20 RETNINGSLINJER - BETALINGSUTSETTELSE AV EIENDOMSSKATT SOM FØLGE AV KORONA-TILTAK
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
48/20 SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
49/20 FORSLAG TIL ENDRINGER AV UBUNDET INVESTERINGSFOND
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
50/20 REFERATLISTE FORMANNSKAPET 04.05.20
Saksdokumenter med vedlegg (20)
Protokoll
51/20 EVENTUELT FORMANNSKAPET 04.05.20
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
52/20 SALG AV TOMTEOMRÅDER PÅ HUSØY TIL KARMSUND HAVN IKS
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (2)