Møte i Formannskapet 02.03.2020 16:00

Mars 2 2020
Formannskapssalen
16:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 17.32MB. Generert 05.03.2020 10:04 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
21/20 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FORMANNSKAPET 17.02.2020
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
22/20 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET 10.02.20
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
23/20 BUDSJETTOPPFØLGING INVESTERING 3. TERTIAL 2019, OG REBUDSJETTERING 2020
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
24/20 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (2)
25/20 TILSYN MED AVLØPSANLEGG, ETTER KAP 12 OG 13 I FORURENSNINGSFORSKRIFTEN
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (2)
26/20 REFERATLISTE FORMANNSKAPET 02.03.20
Saksdokumenter med vedlegg (32)
Protokoll
27/20 EVENTUELT - FORMANNSKAPET 02.03.20
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll