Møte i Formannskapet 27.01.2020 16:00

Januar 27 2020
Formannskapssalen
16:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 53.99MB. Generert 29.01.2020 22:38 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
1/20 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FORMANNSKAPET 09.12.2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
2/20 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET 16.12.2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
3/20 OVERFØRING AV UBRUKTE MIDLER FRA 2019 TIL 2020
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
4/20 BUDSJETT 2020 - RÅDMANN/STAB
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
5/20 ØKNING I TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
6/20 FORSØKSORDNING MED STATLIG FINANSIERING AV OMSORGSTJENESTER
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
7/20 NYTT REGIONALT REISELIVSFOND FOR INVESTERING
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (4)
8/20 KOMMUNALE TORG OG PARKER - UTLEIEREGULATIV
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
9/20 BEREDSKAPSPLANER I KARMØY KOMMUNE
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
10/20 KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL - PLANPROSESS OG ORGANISERING
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
11/20 REFERATLISTEN - FORMANNSKAPET 27.01.2020
Saksdokumenter med vedlegg (64)
Protokoll
12/20 EVENTUELT - FORMANNSKAPET 27.01.2020
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll