Møte i Kommunestyret 15.06.2020 18:00

Juni 15 2020
Møte i Teams
18:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 207.40MB. Generert 19.06.2020 10:03 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
71/20 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I KOMMUNESTYRET 02.06.2020
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
72/20 REGLEMENT FOR KONTROLL- OG KVALITETSUTVALGET ¿ ENDRINGER ETTER NY KOMMUNELOV
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
73/20 VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER, MEDDOMMERE OG JORDSKIFTEMEDDOMMERE FOR PERIODEN 1. JANUAR 2021 TIL 31. DESEMBER 2024
Saksdokumenter med vedlegg (10)
Protokoll
Behandling (1)
74/20 VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER FOR PERIODEN 2021-2025
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
75/20 ÅRSREGNSKAP MED ÅRSBERETNING FOR KARMØY KOMMUNE FOR 2019
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (1)
76/20 BUDSJETTREGULERING: KONSEKVENSER AV KORONAUTBRUDDET
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
77/20 BUDSJETTOPPFØLGING DRIFT - 1. TERTIAL 2020
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
78/20 BUDSJETTOPPFØLGING INVESTERING 1. TERTIAL 2020
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
79/20 STARTLÅN - EKSTRA LÅNEMIDLER - TAPSFOND - PRIORITERINGER FOR 2020 OG 2021
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
80/20 NY IDRETTSHALL I SONE 5
Saksdokumenter med vedlegg (7)
Protokoll
Behandling (1)
81/20 KOMMUNAL SELVSKYLDNERKAUSJON FOR LÅN TIL FORSKUTTERING AV SPILLEMIDLER OG
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
Behandling (1)
82/20 RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2020-2024
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
Behandling (3)
83/20 MÅLFORM STANGALAND SKOLE
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (2)
84/20 EVALUERING AV PRØVEPROSJEKT MED PROSTIDIAKONSTILLING I KARMØY
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (1)
85/20 SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
Behandling (1)
86/20 EKSPROPRIASJON/ERVERV AV GRUNN - BEVARING AV HAVNEOMRÅDET PÅ ÅKRA (PLAN 2041)
Saksdokumenter med vedlegg (46)
Protokoll
Behandling (5)
87/20 PRINSIPPVEDTAK OM NYTT KULTURHUS
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (2)
88/20 AKSON: HELHETLIG SAMHANDLING OG FELLES KOMMUNAL JOURNAL
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
Behandling (1)
89/20 KARMSUNDET - DAGENS MILJØTILSTAND MED OMSYN PÅ MILJØGIFTER OG KOSTHALDSRESTRIKSJON
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
90/20 MIDLERTIDIG DELEGERT MYNDIGHET TIL Å VEDTA OFFENTLIG ETTERSYN AV REGULERINGSPLANER - KORONAUNNTAK
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
91/20 PLAN 4070 - DETALJREGULERING FOR VELDE - ØST FOR FLYPLASSKRYSSET - 88/9
Saksdokumenter med vedlegg (18)
Protokoll
Behandling (7)
92/20 REFERATLISTE - KOMMUNESTYRET 15.06.20
Saksdokumenter med vedlegg (19)
Protokoll
93/20 EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 15.06.20
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
94/20 PLAN 4080 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY - 86/79, 219, 220
Saksdokumenter med vedlegg (31)
Protokoll
Behandling (2)