Møte i Kommunestyret 11.05.2020 18:00

Mai 11 2020
Møte i Teams
18:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 194.10MB. Generert 20.05.2020 10:50 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
27/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL - KOMMUNESTYRET 10.02.2020
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
28/20 MIDLERTIDIG FRITAK FOR POLITISKE VERV 2019-2023 - AASE SIMONSEN
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
29/20 MIDLERTIDIG DELEGERING AV MYNDIGHET - KORONAUNNTAK
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
30/20 KONTROLL- OG KVALITETSUTVALGETS ÅRSMELDING 2019
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
31/20 REGIONALT KYSTPILEGRIMSSENTER
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (2)
32/20 PLANLEGGINGSMIDLER - TOMTEVALG NY SKOLE VEAVÅGEN
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
33/20 LOKALISERING AV NY SKOLE I VEAVÅGEN
Saksdokumenter med vedlegg (10)
Protokoll
Behandling (5)
34/20 TILBAKEFØRING AV DISPOSISJONSRETT FOR KAIER FRA KARMSUND HAVN
Saksdokumenter med vedlegg (21)
Protokoll
Behandling (2)
35/20 109/13 - DISPOSISJONSRETT FOSEN BYGDELAG
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
Behandling (1)
36/20 KOMMUNAL GARANTI - OPPGRADERING KUNSTGRESSBANE
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (1)
37/20 GODTGJØRELSER, LØNN OG UTGIFTSDEKNING I BARNEVERNTJENESTEN
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
Behandling (2)
38/20 KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2020 - 2023
Saksdokumenter med vedlegg (14)
Protokoll
Behandling (2)
39/20 STRATEGI FOR MATPRODUKSJON (NY BEHANDLING)
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (2)
40/20 BUDSJETTOPPFØLGING INVESTERING 3. TERTIAL 2019, OG REBUDSJETTERING 2020
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
41/20 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (3)
42/20 FORSLAG TIL ENDRINGER AV UBUNDET INVESTERINGSFOND
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
43/20 KAPITALFORHØYELSE I KARMØY NÆRINGSFOND AS
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
44/20 REGIONALE REISELIVSMIDLER
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
45/20 INTERKOMMUNALT SAMARBEID - KUNNSKAP OM SJØAREALA
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (1)
46/20 47/655, 47/656 OG 47/218 - FESTEAVTALE - RETTIGHET TIL KAI OG MOLO - VIKEVÅGEN BÅTFORENING
Saksdokumenter med vedlegg (8)
Protokoll
Behandling (1)
47/20 TILSYN MED AVLØPSANLEGG, ETTER KAP 12 OG 13 I FORURENSNINGSFORSKRIFTEN
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (3)
48/20 PLAN 5084 - DETALJREGULERING FOR FV831, HAUGESUND OG KARMØY - NORDRE DEL AV SPANNAVEGEN
Saksdokumenter med vedlegg (10)
Protokoll
Behandling (2)
49/20 PLAN 5106 - DETALJREGULERING - NORHEIM - KOLLEKTIVTRASE MED TILGRENSENDE AREALER - 148/862 MFL.
Saksdokumenter med vedlegg (9)
Protokoll
Behandling (3)
50/20 PLAN 2103 - DETALJREGULERING - TURVEI SLETTEN-REVUR, VEAVÅGEN
Saksdokumenter med vedlegg (12)
Protokoll
Behandling (2)
51/20 PLAN 2113 - DETALJREGULERING FOR NYLANDSTOPPEN, SEVLAND - 12/175
Saksdokumenter med vedlegg (18)
Protokoll
Behandling (2)
52/20 REFERATLISTE KOMMUNESTYRET 11.05.20
Saksdokumenter med vedlegg (19)
Protokoll
53/20 EVENTUELT KOMMUNESTYRET 11.05.20
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
54/20 SALG AV TOMTEOMRÅDER PÅ HUSØY TIL KARMSUND HAVN IKS
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (3)