Møte i Kommunestyret 16.03.2020 18:00

Mars 16 2020
Avlyst!!
18:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 45.24MB. Generert 12.03.2020 16:28 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
12/20 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - KOMMUNESTYRET 10.02.20
Saksdokumenter med vedlegg (2)
13/20 MIDLERTIDIG FRITAK FOR POLITISKE VERV 2019-2023 - AASE SIMONSEN
Saksdokumenter med vedlegg (2)
14/20 BUDSJETTOPPFØLGING INVESTERING 3. TERTIAL 2019, OG REBUDSJETTERING 2020
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Behandling (1)
15/20 ÅRSMELDING 2019 - KONTROLL- OG KVALITETSUTVALGET
Saksdokumenter med vedlegg (4)
16/20 ÅRSMELDING 2019 - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I KARMØY
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Behandling (1)
17/20 ÅRSMELDING 2019 - ELDRERÅDET I KARMØY
Saksdokumenter med vedlegg (1)
18/20 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Behandling (3)
19/20 TILSYN MED AVLØPSANLEGG, ETTER KAP 12 OG 13 I FORURENSNINGSFORSKRIFTEN
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Behandling (3)
20/20 GODTGJØRELSER, LØNN OG UTGIFTSDEKNING I BARNEVERNTJENESTEN
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Behandling (2)
21/20 KJØP AV KORTTIDSPLASSER
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (4)
22/20 PLANLEGGINGSMIDLER - TOMTEVALG NY SKOLE VEAVÅGEN
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Behandling (1)
23/20 PLAN 5084 - DETALJREGULERING FOR FV831, HAUGESUND OG KARMØY - NORDRE DEL AV SPANNAVEGEN
Saksdokumenter med vedlegg (10)
Behandling (2)
24/20 PLAN 2113 - DETALJREGULERING FOR NYLANDSTOPPEN, SEVLAND - 12/175
Saksdokumenter med vedlegg (18)
Behandling (2)
25/20 REFERATLISTE - KOMMUNESTYRET 16.03.20
Saksdokumenter med vedlegg (10)
26/20 EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 16.03.20
Saksdokumenter med vedlegg (1)