Møte i Kommunestyret 10.02.2020 18:00

Februar 10 2020
Kommunestyresalen.
18:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 72.68MB. Generert 10.02.2020 11:45 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
1/20 GODKJENNING AV MØTEPROTKOLL - KOMMUNESTYRET 16.12.2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
2/20 VALG AV MEDLEMMER TIL KONFLIKTRÅDETS OPPNEVNINGSUTVALG 2019-2023
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
3/20 KOMMUNALE VIGSLER - SUPPLERING AV DELEGASJON - 10.02.2020
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
4/20 ØKNING I TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
5/20 FORSØKSORDNING MED STATLIG FINANSIERING AV OMSORGSTJENESTER
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
Behandling (1)
6/20 NYTT REGIONALT REISELIVSFOND FOR INVESTERING
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (5)
7/20 OMORGANISERING AV TEKNISK ETAT - KOMMUNALSJEF TEKNISKS STAB
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (2)
8/20 BEREDSKAPSPLANER I KARMØY KOMMUNE
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
Behandling (1)
9/20 PLAN 2112 - DETALJREGULERING FOR OSPØY SMÅBÅTHAVN - 1/48 MFL. - VEDØY
Saksdokumenter med vedlegg (13)
Protokoll
Behandling (3)
10/20 REFERATLISTEN - KOMMUNESTYRET 10.02.2020
Saksdokumenter med vedlegg (41)
Protokoll
11/20 EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2020
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll