Møte i Valgstyret 09.12.2019 16:00

Desember 9 2019
Formannskapssalen
16:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 788.35kB. Generert 03.12.2019 14:13 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
23/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I VALGSTYRET 28.10.2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
24/19 EVALUERING - KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2019
Saksdokumenter med vedlegg (1)
25/19 REFERATLISTEN - VALGSTYRET 09.12.2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)