Møte i Karmøy ungdomsråd 05.12.2019 12:00

Desember 5 2019
Kommunestyresalen
12:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 1.84MB. Generert 26.11.2019 21:18 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
7/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL - UNGDOMSRÅD DEN 29.10.2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
8/19 MØTEPLAN 2020 - KARMØY UNGDOMSRÅD
Saksdokumenter med vedlegg (1)
9/19 KUNSTPLAN 2020-24
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Behandling (3)
10/19 PROMOTERINGSFILM - UNGDOMSRÅDET
Saksdokumenter med vedlegg (1)
11/19 UNGDOMSKONFERANSE 2020 - PLANLEGGING 05.12.2019
Saksdokumenter med vedlegg (1)
12/19 REFERATLISTEN - UNGDOMSRÅDET 05.12.2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
13/19 EVENTUELT - KARMØY UNGDOMSRÅD 05.12.2019
Saksdokumenter med vedlegg (1)