Møte i Karmøy ungdomsråd 29.10.2019 12:00

Oktober 29 2019
Senteret (tidligere ungdoms- og alderssenteret)
12:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 1.59MB. Generert 12.11.2019 15:20 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
1/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL UNGDOMSRÅDET- 11.04.2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
2/19 VALG AV LEDER OG NESTLEDER I KARMØY UNGDOMSRÅD
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
3/19 VALG AV REPRESENTANTER TIL UNGDOMMENS FYLKESTING (UFU)
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
4/19 REGLEMENT - KARMØY UNGDOMSRÅD
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
5/19 UNGDOMSKONFERANSE 2020
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
6/19 EVENTUELT - KARMØY UNGDOMSRÅD 29.10.2019
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll