Møte i Valgstyret 28.10.2019 18:00

Oktober 28 2019
Formannskapssalen
18:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 10.21MB. Generert 30.10.2019 13:30 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
18/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL - VALGSTYRET 10.09.2019
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
19/19 KLAGE PÅ VALGGJENNOMFØRINGEN I KARMØY KOMMUNE
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
20/19 NYTT VALGOPPGJØR FOR FREMSKRITTSPARTIET - KOMMUNESTYREPERIODEN 2019-2023
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
21/19 REFERATLISTEN - VALGSTYRET 28.10.2019
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
22/19 EVENTUELT - VALGSTYRET 28.10.2019
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll