Møte i Valgstyret 26.08.2019 16:00

August 26 2019
Formannskapssalen
16:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 3.19MB. Generert 19.08.2019 16:17 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
9/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL - VALGSTYRET 20.05.2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
10/19 STATUS/VALGGJENNOMFØRING KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGVALGET 2019
Saksdokumenter med vedlegg (1)
11/19 VALGSTYREMØTE/VALGDAGEN 2019
Saksdokumenter med vedlegg (1)
12/19 REFERATLISTEN - VALGSTYRET 26.08.2019
Saksdokumenter med vedlegg (4)
13/19 EVENTUELT - VALGSTYRET 26.08.2019
Saksdokumenter med vedlegg (1)