Møte i Klagenemnda 26.08.2019 16:00

August 26 2019
Formannskapssalen
16:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 141.79kB. Generert 20.08.2019 13:33 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
13/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL - KLAGENEMNDA 24.06.2019 Saksdokumenter med vedlegg (0)
14/19 KLAGE PÅ AVSLAG PÅ FORTSATT DRIFTSTILSKUDD ETTER FYLTE 70 ÅR Saksdokumenter med vedlegg (0)
15/19 KLAGE I FORBINDELSE MED AVSLAG PÅ SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMED SOM FØRER Saksdokumenter med vedlegg (0)
16/19 KLAGE I FORBINDELSE MED AVSLAG PÅ SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMED SOM FØRER Saksdokumenter med vedlegg (0)