Møte i Valgstyret 20.05.2019 16:00

Mai 20 2019
Formannskapssalen
16:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 9.37MB. Generert 22.05.2019 14:01 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
5/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL - VALGSTYRET 29.04.2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
6/19 KOMMUNESTYREVALGET 2019 - GODKJENNING AV VALGLISTER
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
7/19 REFERATSAKER - VALGSTYRET 20.05.2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
8/19 EVENTUELT - VALGSTYRET 20.05.2019
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll