Møte i Valgstyret 20.05.2019 16:00

Mai 20 2019
Formannskapssalen
16:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 8.88MB. Generert 16.05.2019 15:34 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
5/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL - VALGSTYRET 29.04.2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
6/19 KOMMUNESTYREVALGET 2019 - GODKJENNING AV VALGLISTER
Saksdokumenter med vedlegg (3)
7/19 REFERATSAKER - VALGSTYRET 20.05.2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
8/19 EVENTUELT - VALGSTYRET 20.05.2019
Saksdokumenter med vedlegg (1)