Møte i Valgstyret 29.04.2019 16:00

April 29 2019
Formannskapssalen
16:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 1.82MB. Generert 16.04.2019 10:25 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
1/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL - VALGSTYRET 26.11.2018
Saksdokumenter med vedlegg (2)
2/19 FRISTER - VALG 2019
Saksdokumenter med vedlegg (1)
3/19 REFERATLISTEN - VALGSTYRET 29.04.2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)