Møte i Hovedutvalg oppvekst og kultur 04.12.2019 18:00

Desember 4 2019
Senteret
18:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 4.16MB. Generert 04.12.2019 15:30 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
46/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR DEN 30.10.2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
47/19 ØKONOMISK STATUSRAPPORT - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR 04.12.2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
48/19 KARMØY KOMMUNES KULTURPRIS 2019
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
49/19 KARMØY KOMMUNES KULTURSTIPEND 2019
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
50/19 MØTEPLAN 2020 - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
51/19 BOSETTING AV FLYKTNINGER 2020
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (3)
52/19 KUNSTPLAN 2020-24
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (2)
53/19 VALG AV RERPRESENTANT TIL KUNSTUTVALG FOR PERIODEN 2019-2023
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
54/19 DIVERSE VALG - NEMNDER OG UTVALG 2019-2023
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
55/19 REFERATLISTA- HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR - 04.12.2019
Saksdokumenter med vedlegg (7)
Protokoll
56/19 EVENTUELT - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR 04.11.2019
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll