Møte i Hovedutvalg oppvekst og kultur 30.10.2019 18:00

Oktober 30 2019
Rådhuset, møterom 309
18:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 34.98MB. Generert 23.10.2019 10:59 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
39/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR DEN 28.08.2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
40/19 KVALITETS- OG UTVIKLINGSMELDING FOR KARMØYSKOLEN 2018/2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
41/19 ØKONOMISK STATUSRAPPORT - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR 30.10.2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
42/19 RULLERING AV HANDLINGSPROGRAM 2020 -2023 - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET
Saksdokumenter med vedlegg (26)
Protokoll
43/19 KARMØY KOMMUNES KULTURPRIS, PRESISERING AV RETNINGSLINJER
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
44/19 DIVERSE VALG - NEMNDER OG UTVALG 2019-2023
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
45/19 EVENTUELT - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR 30.10.2019
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll