Møte i Hovedutvalg oppvekst og kultur 28.08.2019 18:00

August 28 2019
Kultursenteret
18:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 38.35MB. Generert 21.08.2019 08:06 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
33/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR DEN 05.06.2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
34/19 NY BARNEHAGEPLAN - UTREDNING OM STATUS, UTFORDRINGER OG STRUKTURMULIGHETER INKL. ANBEFALINGER FOR BARNEHAGESTRUKTUR
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
35/19 ØKONOMISK STATUSRAPPORT - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR 28.08.2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
36/19 TILSKUDD TIL RESTAURERING AV BLÅBÆRHAUGEN 2
Saksdokumenter med vedlegg (7)
Protokoll
37/19 REFRATSAKEER - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR 28.08.2019
Saksdokumenter med vedlegg (13)
Protokoll
38/19 EVENTUELT - OPPVEKST OG KULTUR 28.08.2019
Saksdokumenter med vedlegg (1)