Møte i Hovedutvalg oppvekst og kultur 05.06.2019 18:00

Juni 5 2019
Rådhuset, formannskapssalen
18:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 76.00MB. Generert 06.06.2019 14:33 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
24/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR DEN 10.04.2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
25/19 STATUSRAPPORT FOR ØKONOMI OG SYKEFRAVÆR PER APRIL 2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
26/19 KLAGE PÅ TILDELTE TRENINGSTIDER 2019
Saksdokumenter med vedlegg (6)
27/19 SØKNAD OM PROSJEKTSTØTTE TIL BOK OM TORMOD TORFÆUS
Saksdokumenter med vedlegg (5)
28/19 TRAFIKK SOM VALGFAG I SKOLEN
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
29/19 PLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (1)
30/19 PLAN FOR MILJØRETTET HELSEVERN
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
31/19 REFERATSAKER - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR 05.06.2019
Saksdokumenter med vedlegg (22)
32/19 EVENTUELT - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR 05.06.2019
Saksdokumenter med vedlegg (1)