Møte i Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.04.2019 18:00

April 10 2019
Rådhuset, møterom 309
18:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 38.79MB. Generert 11.04.2019 11:12 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
8/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR DEN 30.01.2019
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
9/19 SYKEFRAVÆR - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR 10.04.2019
Saksdokumenter med vedlegg (8)
Protokoll
10/19 ØKONOMISK STATUSRAPPORT - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR 10.04.2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
11/19 GJELDENDE VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
12/19 REPARASJON/VEDLIKEHOLD AV FORENINGSBYGG/-ANLEGG 2019
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
13/19 TILSKUDD TIL NÆRMILJØANLEGG 2019
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
14/19 KOMMUNALT TILSKUDD - FRILUFTSLIV 2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
15/19 TILSKUDD TIL KULTURTILTAK FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 2019
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
16/19 TILSKOTT FESTIVALER 2019
Saksdokumenter med vedlegg (28)
Protokoll
17/19 DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
18/19 RETNINGSLINJER FOR KUNST I DET OFFENTLIGE ROM
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
19/19 AVTALE SOM UTLØPER - TRANSPORT AV ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (2)
20/19 PRODUKSJONSSTØTTE
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
21/19 OPPTAK AV BARN I BARNEHAGE UTENOM GJELDENDE TELLEDATOER
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
22/19 REFERATSAKER - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR 10.04.2019
Saksdokumenter med vedlegg (10)
Protokoll
23/19 EVENTUELT - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR 10.04.2019
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll