Møte i Hovedutvalg oppvekst og kultur 30.01.2019 18:00

Januar 30 2019
Rådhuset, formannskapssalen
18:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 13.42MB. Generert 30.01.2019 08:33 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
1/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR DEN 05.12.2018
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
2/19 ØKONOMISK STATUSRAPPORT - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR 30.01.2019
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
3/19 BUDSJETT 2019 - OPPVEKST- OG KULTURETATEN
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
4/19 SFO-VEDTEKTER
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
5/19 AKTIVITETSKORTET FOR BARN OG UNGE
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
6/19 REFERATSAKER - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR 30.01.2019
Saksdokumenter med vedlegg (8)
Protokoll
7/19 EVENTUELT - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KUTLUR 30.01.2019
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll