Møte i Hovedutvalg teknisk og miljø 03.12.2019 17:00

Desember 3 2019
Rådhuset, kommunestyresalen
17:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 265.45MB. Generert 03.12.2019 14:59 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
130/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ DEN 05.11.2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
131/19 KARMØY KOMMUNES BYGGESKIKKPRIS - 2019
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
132/19 15/2080 - SJØENVEGEN, ÅKRA - FASADEENDRING OG BRUKSENDRING 3. ETASJE TIL BOLIG - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (13)
Protokoll
Behandling (1)
133/19 4/421 - FISKEBERGVEGEN, MUNKAJORD - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (6)
Protokoll
134/19 1/155 - HOMRABRONVEGEN, VEDØY. NYBYGG, ENEBOLIG - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (13)
Protokoll
135/19 4/38 - MUNKAJORD - BASESTASJON PÅ TAK - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (10)
Protokoll
136/19 109/1 OG 109/29 - FOSEN - DELING AV DRIFTSENHET ETTER JORDLOVEN
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
137/19 PLAN 4070 - DETALJREGULERING FOR VELDE - ØST FOR FLYPLASSKRYSSET - 88/9
Saksdokumenter med vedlegg (14)
Protokoll
Behandling (4)
138/19 PLAN 2119 - DETALJREGULERING FOR BOLIG PÅ 15/30, STONGVEGEN
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
139/19 PLAN 2109 - DETALJREGULERING FOR TOSTEMVEGEN, ÅKRA - 13/649 MFL.
Saksdokumenter med vedlegg (13)
Protokoll
140/19 PLAN 2112 - DETALJREGULERING FOR OSPØY SMÅBÅTHAVN - 1/48 MFL. - VEDØY
Saksdokumenter med vedlegg (7)
Protokoll
Behandling (2)
141/19 PLAN 5096 - DETALJREGULERING FOR NORHEIMSMARKA - 148/1042
Saksdokumenter med vedlegg (30)
Protokoll
142/19 PLAN 3035-1 - DETALJREGULERING FOR STANGELAND BARNESKOLE - 64/211 MFL - ENDRING AV FORMÅL
Saksdokumenter med vedlegg (7)
Protokoll
143/19 PLAN 5105 - DETALJREGULERING FOR KROSSNESHAGEN - 119/589 MFL.
Saksdokumenter med vedlegg (25)
Protokoll
Behandling (1)
144/19 PLAN 2083 - DETALJREGULERING FOR ESEBJØRTOPPEN, ÅKRA - 15/565 MFL.
Saksdokumenter med vedlegg (28)
Protokoll
Behandling (1)
145/19 PLAN 5052-3 - DETALJREGULERING FOR NY EIKEVEG - ENDRING AV TRASÉ - 114/93 MFL.
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
146/19 MØTEPLAN 2020 - HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
147/19 REFERATLISTA - HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ 03.12.2019
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
148/19 EVENTUELT - HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ 03.12.2019
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll