Møte i Hovedutvalg teknisk og miljø 05.11.2019 17:00

November 5 2019
Rådhuset, formannskapssalen
17:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 90.44MB. Generert 07.11.2019 09:15 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
117/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ DEN 08.10.2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
118/19 VALG AV MEDLEMMER TIL KOMMUNENS BYGGESKIKKUTVALG 2019-2023
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
119/19 38/275 - SYRE, NYBYGG NAUST/SJØBOD - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (14)
Protokoll
Behandling (1)
120/19 63/228 - NORDSTOKKE - SØKNAD OM DISPENSASJON - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (8)
Protokoll
Behandling (1)
121/19 15/2080 - SJØENVEGEN, ÅKRA - FASADEENDRING OG BRUKSENDRING 3. ETASJE TIL BOLIG - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (13)
Protokoll
122/19 15/950 - STONGVEGEN, ÅKRA - NYBYGG BOLIGBYGG MED 36 BOENHETER MED TILHØRENDE UTEOMRÅDE - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (10)
Protokoll
123/19 KLAGE FRA KARMØY BONDELAG - PLAN 2107 - DETALJREGULERING FOR FV 47 - ÅKRA SØR - VEAKROSSEN
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
124/19 KLAGE FRA EDVAR KALSTØ MFL. - PLAN 2107 - DETALJREGULERING FOR FV 47 - ÅKRA SØR - VEAKROSSEN
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
125/19 KLAGE FRA SVEIN HELGE OG SANDRA RISDAL - PLAN 2107 - DETALJREGULERING FOR FV 47 - ÅKRA SØR - VEAKROSSEN
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
126/19 PLAN 541-12 - REGULERINGSPLAN FOR EIKE SØNDRE - ENDRING SNUHAMMER - 115/31 MFL.
Saksdokumenter med vedlegg (10)
Protokoll
127/19 PLAN 4070 - DETALJREGULERING FOR VELDE - ØST FOR FLYPLASSKRYSSET - 88/9
Saksdokumenter med vedlegg (15)
Protokoll
Behandling (3)
128/19 EVENTUELT - HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ 05.11.2019
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
129/19 KLAGE FRA EIVIND MEDHAUG - PLAN 2107 - DETALJREGULERING FOR FV 47 - ÅKRA SØR - VEAKROSSEN
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll