Møte i Hovedutvalg teknisk og miljø 08.10.2019 17:00

Oktober 8 2019
Rådhuset, formannskapssalen
17:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 666.21MB. Generert 10.10.2019 09:35 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
92/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ DEN 27.08.2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
93/19 16/237 - MEDHAUGVEGEN, MEDHAUG - NYBYGG TOMANNSBOLIG - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (13)
Behandling (1)
94/19 15/2310 - HØYVEGEN, ÅKRA - REDEGJØRELSE KNYTTET TIL DISPENSASJONSSØKNAD
Saksdokumenter med vedlegg (13)
Protokoll
Behandling (2)
95/19 15/2310 - HØYVEGEN, ÅKRA - REDEGJØRELSE KNYTTET TIL DISPENSASJONSSØKNAD
Saksdokumenter med vedlegg (13)
Protokoll
Behandling (2)
96/19 38/275 - SYRE, NYBYGG NAUST/SJØBOD - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (15)
97/19 63/228 - NORDSTOKKE - SØKNAD OM DISPENSASJON - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (8)
Protokoll
98/19 21/112 - STAVAGARDEN, STAVA - FORSTØTNINGSMUR - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (12)
Protokoll
99/19 11/387 - MANNES - BYGGEMODNING - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (19)
Protokoll
100/19 85/39 - KONG AUGVALDS VEG, UTVIK - NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (23)
Protokoll
101/19 47/102 - VIKEVÅGVEGEN, VIK - FASADEENDRING OG FORSTØTNINGSMUR - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (14)
Protokoll
102/19 15/82 - HOLMAVEGEN, ÅKRA - UTTAK AV STEINMASSE - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (26)
Protokoll
Behandling (2)
103/19 22/36 - FERKINGSTAD - KLAGEBEHANDLING - DISPENSASJON, BOLIGTOMT I LNF-OMRÅDE
Saksdokumenter med vedlegg (25)
Protokoll
Behandling (2)
104/19 KLAGESAK 1 - FRA KARMLUND VELFORENING - PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/23
Saksdokumenter med vedlegg (40)
Protokoll
105/19 KLAGESAK 2 - FRA ODD IVAR PEDERSEN - PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/7 -
Saksdokumenter med vedlegg (39)
Protokoll
106/19 KLAGESAK 3 - FRA SVEIN M. NESHEIM OG JOHN INGE STRØMMEN - PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/7
Saksdokumenter med vedlegg (39)
Protokoll
107/19 KLAGESAK 4 - FRA KJELL OG RANDI RØGENES - PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/7 -
Saksdokumenter med vedlegg (39)
Protokoll
108/19 KLAGE FRA EINAR JOHAN KOLSTØ - PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/7 -
Saksdokumenter med vedlegg (39)
Protokoll
109/19 PLAN 5084 - DETALJREGULERING FOR FV831, HAUGESUND OG KARMØY - NORDRE DEL AV SPANNAVEGEN
Saksdokumenter med vedlegg (8)
Protokoll
110/19 PLAN 2113 - DETALJREGULERING FOR NYLANDSTOPPEN, SEVLAND - 12/175
Saksdokumenter med vedlegg (12)
Protokoll
111/19 PLAN 1030 - DETALJREGULERING FOR 44/9 MFL.
Saksdokumenter med vedlegg (7)
Protokoll
112/19 PLAN 4074 - DETALJREGULERING FOR KVEDNAVIK - 140/200, 271, 272
Saksdokumenter med vedlegg (34)
Protokoll
113/19 64/211 - STANGALAND - NY BARNESKOLE MED UTEOMRÅDER- KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (8)
Protokoll
114/19 REFERATSAKER - HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ 08.10.2019
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
115/19 EVENTUELT - HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ 08.10.2019
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
116/19 72/174 - SKÅR - NYBYGG TOMANNSBOLIG M/CARPORTER OG BOD
Saksdokumenter med vedlegg (11)
Protokoll
Behandling (5)