Møte i Hovedutvalg teknisk og miljø 04.06.2019 17:00

Juni 4 2019
Rådhuset, kommunestyresalen
17:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 157.36MB. Generert 06.06.2019 14:38 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
54/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ DEN 09.04.2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
55/19 AVFALLSSTRATEGI 2019-2025
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
56/19 PLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (1)
57/19 PLAN FOR MILJØRETTET HELSEVERN
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
58/19 24/14 - VESTRE KARMØYVEG, STOL - PÅBYGG, FASADEENDRING OG BRUKSENDRING FOR DEL AV GARASJE - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (10)
Protokoll
Behandling (1)
59/19 72/174 - SKÅR - NYBYGG TOMANNSBOLIG M/CARPORTER OG BOD
Saksdokumenter med vedlegg (11)
Protokoll
Behandling (4)
60/19 28/2- MFL.- KVILHAUGSVIK, AVSLAG DISPENSASJON FRADELING BOLIGHUS 2 PÅ LANDBRUKSEIENDOM - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (8)
Protokoll
61/19 145/75 - ØVRABØVEGEN, ØVRABØ - NYBYGG GARASJE OG HALL - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (17)
Protokoll
Behandling (3)
62/19 57/300 - LAHAMMAR, SKUDENESHAVN - RIVING UTHUS, NYBYGG ANNEKS OG ENEBOLIG, UTVIDELSE AV KAI - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (25)
Protokoll
Behandling (1)
63/19 22/36 - FERKINGSTAD - AVSLAG DISPENSASJON FRADELING BOLIGTOMT PÅ LANDBRUKSEIENDOM -
Saksdokumenter med vedlegg (23)
Protokoll
64/19 109/1 OG 109/29 - FOSEN - FRADELING BOLIGHUS 2 PÅ LANDBRUKSEIENDOM
Saksdokumenter med vedlegg (16)
Protokoll
Behandling (4)
65/19 PLAN 2041-1 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - ENDRING - KAIAREAL OG HAVNEOMRÅDE I SJØ - 15/217 MFL. -
Saksdokumenter med vedlegg (13)
Protokoll
Behandling (6)
66/19 REFERATSAKER - HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ 04.06.2019
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
67/19 EVENTUELT - HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ 04.06.2019
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
68/19 15/2310 - HØYVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG (21)
Saksdokumenter med vedlegg (12)
Protokoll
69/19 15/2310 - HØYVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG (23)
Saksdokumenter med vedlegg (12)
Protokoll