Møte i Hovedutvalg teknisk og miljø 09.04.2019 17:00

April 9 2019
Rådhuset, kommunestyresalen
17:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 785.63MB. Generert 11.07.2019 14:51 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
29/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ DEN 05.03.2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
30/19 BRANNSIKRINGSPLAN GAMLE SKUDENESHAVN
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
31/19 ENDRING AV FORSKRIFT FOR SLAMTØMMING I KARMØY KOMMUNE
Saksdokumenter med vedlegg (29)
Protokoll
Behandling (1)
32/19 57/90 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - ENDRING AV ADKOMST - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (11)
Behandling (1)
33/19 PÅLEGG OM SIKRING - KLAGEBEHANDLING Saksdokumenter med vedlegg (0) Protokoll
34/19 BYGNINGSKONTROLL Saksdokumenter med vedlegg (0) Protokoll
35/19 72/174 - SKÅR - NYBYGG TOMANNSBOLIG M/CARPORTER OG BOD
Saksdokumenter med vedlegg (11)
Protokoll
Behandling (3)
36/19 15/173 - ØYAVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG - KLAGE PÅ AVSLAG
Saksdokumenter med vedlegg (24)
Protokoll
37/19 13/355 - TOSTEMBEKKEN, TJØSVOLL. NYBYGG, REKKEHUS - 3 BOLIGER - KLAGE PÅ VILKÅR I RAMMETILLATELSE
Saksdokumenter med vedlegg (10)
Protokoll
39/19 145/75 - ØVRABØVEGEN, ØVRABØ - NYBYGG GARASJE OG HALL - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (16)
Behandling (2)
40/19 57/300 - LAHAMMAR, SKUDENESHAVN - RIVING UTHUS, NYBYGG ANNEKS OG ENEBOLIG, UTVIDELSE AV KAI - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (23)
41/19 24/14 - VESTRE KARMØYVEG, STOL - PÅBYGG, FASADEENDRING OG BRUKSENDRING FOR DEL AV GARASJE - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (10)
Protokoll
42/19 PLAN 5103 - DETALJREGULERING FOR IDRETTSHALL VORMEDAL - 124/52
Saksdokumenter med vedlegg (22)
Protokoll
Behandling (1)
43/19 PLAN 5095 - DETALJREGULERING FOR LINDØY - FRILUFTSHUSET VEST - 107/1
Saksdokumenter med vedlegg (20)
Protokoll
Behandling (1)
44/19 PLAN 2111 - DETALJREGULERING FOR PORSHOLMEN - 1/14 MFL.
Saksdokumenter med vedlegg (17)
Protokoll
Behandling (4)
45/19 PLAN 4071 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR VIKAFJELLET, VIKJÅ - 141/46 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (9)
Protokoll
Behandling (3)
46/19 PLAN 4084 - DETALJREGULERING FOR VISNES HAVN - 79/188
Saksdokumenter med vedlegg (21)
Protokoll
47/19 PLAN 4068 - DETALJREGULERING FOR BØVÅGVEGEN 14 - 146/53
Saksdokumenter med vedlegg (7)
Protokoll
48/19 PLAN 3010-3 - REGULERINGSPLAN FOR G/S-VEG BYGNES-SØYLEBOTN - ENDRING - STENGING AV PRIVAT FELLESVEG - 102/14 MFL.
Saksdokumenter med vedlegg (12)
Protokoll
49/19 PLAN 5015-4 - REGULERINGSPLAN FOR SPANNATOPPEN - ENDRING - BLINDVEG TIL GANG- OG SYKKELVEG
Saksdokumenter med vedlegg (8)
Protokoll
Behandling (1)
50/19 PLAN 2101 - KLAGE - SAKSFREMLEGG
Saksdokumenter med vedlegg (11)
Protokoll
51/19 PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/23
Saksdokumenter med vedlegg (13)
Protokoll
Behandling (3)
52/19 REFERATSAKER - HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ 09.04.2019
Saksdokumenter med vedlegg (8)
Protokoll
53/19 EVENTUELT - HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ 09.04.2019
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll