Møte i Hovedutvalg teknisk og miljø 05.03.2019 17:00

Mars 5 2019
Rådhuset, kommunestyresalen
17:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 169.06MB. Generert 11.04.2019 11:15 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
16/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ DEN 22.01.2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
17/19 PÅLEGG OM SIKRING - KLAGEBEHANDLING Saksdokumenter med vedlegg (0)
18/19 109/1 OG 109/29 - AVSLAG DISPENSASJON ETABLERING AV NY BOLIGEIENDOM I LNF - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (15)
Behandling (3)
19/19 147/713 - RØYSVEGEN, MOKSHEIM - NYBYGG ENEBOLIG (ØST)
Saksdokumenter med vedlegg (7)
Protokoll
20/19 57/90 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - ENDRING AV ADKOMST - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (11)
21/19 15/2157 - STONGSVINGEN, ÅKRA, BRUKSENDRING FRITIDSBOLIG TIL BOLIG
Saksdokumenter med vedlegg (12)
Protokoll
22/19 PLAN 3000-3 - DETALJREGULERING FOR ØYGARDSVEGEN, MIDTRE EIDE - ENDRING AV LEKEPLASS, FRIOMRÅDER OG BOLIGER - 69/71 MFL.
Saksdokumenter med vedlegg (10)
Protokoll
23/19 PLAN 5079-1 - DETALJREGULERING FOR SPANNADALEN - 148/1035,1036,1037,1038 MFL. - ENDRING VEDR. UTREGNING AV BRA
Saksdokumenter med vedlegg (8)
Protokoll
Behandling (1)
24/19 PLAN 4079 - DETALJREGULERING FOR FJEDLASJØEN NAUST, VISNES - 82/14
Saksdokumenter med vedlegg (21)
Protokoll
25/19 PLAN 2114 - DETALJREGULERING FOR VEAVÅGEN BRYGGE - 3/134, 452 MFL.
Saksdokumenter med vedlegg (17)
Protokoll
26/19 REFERATSAKER HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ DEN 05.03.2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
27/19 EVENTUELT - HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ 05.03.2019
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
28/19 15/465 - ÅKRA - NYBYGG KOMBINERT BOLIG OG FORRETNINGSBYGG - DISPENSASJON FRA REGULERT BYGGEHØYDE
Saksdokumenter med vedlegg (35)
Protokoll