Møte i Hovedutvalg teknisk og miljø 22.01.2019 17:00

Januar 22 2019
Rådhuset, kommunestyresalen
17:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 216.67MB. Generert 30.09.2019 17:21 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
1/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ DEN 04.12.2018
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
2/19 145/75 - ØVRABØVEGEN, ØVRABØ - NYBYGG HALL - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (13)
Behandling (1)
3/19 15/252 - STRANDAVEGEN, ÅKRA, PÅBYGG/TILBYGG ENEBOLIG - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (13)
Protokoll
Behandling (1)
4/19 15/82 - HOLMAVEGEN, ÅKRA - UTTAK AV STEINMASSE - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (18)
Behandling (1)
5/19 63/279 - SEKSJ 14 - HAUGATUNET, NORDSTOKKE, OPPSETT AV GJERDE - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (19)
Protokoll
6/19 43/42, 43/111, 43/190, 43/572 - SØKNAD OM REDUKSJON AV GEBYR -KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
7/19 146/131 - FERJEVEGEN, BØ - TILBYGG BOLIG, GARASJE - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (11)
Protokoll
8/19 85/54 - UTVIK - VEDLIKEHOLD AV KAI, ETABLERING AV UTRIGGER/BÅTOPPLØFT - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (11)
Protokoll
Behandling (2)
9/19 PLAN 2084 - DETALJREGULERING FOR HAUGEHJØRNET, ÅKRA - 15/278 MFL.
Saksdokumenter med vedlegg (29)
Protokoll
10/19 PLAN 5095 - DETALJREGULERING FOR LINDØY - FRILUFTSHUSET VEST - DEL AV 107/1
Saksdokumenter med vedlegg (24)
Protokoll
11/19 PLAN 2111 - DETALJREGULERING FOR PORSHOLMEN - 1/14 MFL.
Saksdokumenter med vedlegg (14)
Protokoll
Behandling (3)
12/19 PLAN 2112 - DETALJREGULERING FOR OSPØY SMÅBÅTHAVN - 1/48 M.FL. - VEDØY
Saksdokumenter med vedlegg (10)
Protokoll
Behandling (1)
13/19 PLAN 5099 - DETALJREGULERING FOR NORHEIM - AVKJØRSEL LANDE - 148/59
Saksdokumenter med vedlegg (12)
Protokoll
Behandling (1)
14/19 REFERATSAKER - HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ 22.01.2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
15/19 EVENTUELT - HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ 22.01.2019
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll