Møte i Hovedutvalg helse og omsorg 04.12.2019 18:00

Desember 4 2019
Rådhuset, Formannskapssalen
18:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 1.89MB. Generert 25.11.2019 12:27 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
46/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ORIENTERINGSMØTE I HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 30.10.2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
47/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 06.11.2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
48/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL - BUDSJETTMØTE I HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 13.11.2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
49/19 BOSETTING AV FLYKTNINGER 2020
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (2)
50/19 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV STARTLÅN OG TILSKUDD
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (2)
51/19 MØTEPLAN 2020 - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
52/19 REFERATSAKER - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 04.12.2019
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
53/19 EVENTUELT - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 04.12.2019
Saksdokumenter med vedlegg (1)