Møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 03.12.2019 18:00

Desember 3 2019
Rådhuset, Formannskapssalen
18:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 3.40MB. Generert 25.11.2019 18:59 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
41/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 05.11.2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
42/19 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV STARTLÅN OG TILSKUDD
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
43/19 KUNSTPLAN 2020-24
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
44/19 BOSETTING AV FLYKTNINGER 2020
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
45/19 MØTEPLAN 2020 - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
46/19 REFERATSAKER - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 03.12.2019
Saksdokumenter med vedlegg (7)
Protokoll
47/19 EVENTUELT - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 03.12.2019
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll