Møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 05.11.2019 18:00

November 5 2019
Rådhuset, Møterom 309
18:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 4.81MB. Generert 29.10.2019 15:28 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
34/19 VALG AV LEDER OG NESTLEDER - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 2019 - 2023
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
35/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 27.08.2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
36/19 OMSORGSHOTELL - EVALUERING
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
37/19 LEVE HELE LIVET, ORIENTERING OM STATUS OG FORSLAG TIL MEDVIRKNING
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (1)
38/19 BUDSJETTOPPFØLGING 2019 - 2. TERTIAL - HELSE- OG OMSORGSETATEN
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
39/19 REFERATSAKER - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 05.11.2019
Saksdokumenter med vedlegg (8)
Protokoll
40/19 EVENTUELT - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 05.11.2019
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll