Møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 27.08.2019 18:00

August 27 2019
Rådhuset, Møterom 309
18:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 10.44MB. Generert 21.08.2019 09:06 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
28/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 03.06.2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
29/19 INNSPILL TIL BUDSJETT 2020 - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE
Saksdokumenter med vedlegg (2)
30/19 BUDSJETTOPPFØLGING PR. 31.07.19 - HELSE- OG OMSORGSETATEN
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
31/19 FORSLAG TIL ENDRINGER I LEDER- OG NESTLEDERVERVET OG MANDAT I RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
32/19 REFERATSAKER - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJOSEVNE 27.08.2019
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
33/19 EVENTUELT - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 27.08.2019
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll