Møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 03.06.2019 18:00

Juni 3 2019
Rådhuset, Møterom 309 NB! Ukedag og møterom
18:00

Møtedokumenter

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling

Ekstra saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll