Møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 03.06.2019 18:00

Juni 3 2019
Rådhuset, Møterom 309 NB! Ukedag og møterom
18:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 39.44MB. Generert 27.05.2019 15:30 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
22/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 09.04.2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
23/19 TANNHELSE FOR PRIORITERTE GRUPPER
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (2)
24/19 PLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (1)
25/19 BUDSJETTOPPFØLGING 2019 - 1. TERTIAL - HELSE- OG OMSORGSETATEN
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
26/19 REFERATLISTEN - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 03.06.2019
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
27/19 EVENTUELT - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 03.06.2019
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll