Møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 09.04.2019 18:00

April 9 2019
Rådhuset, Formannskapssalen
18:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 20.72MB. Generert 10.04.2019 12:42 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
14/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 05.03.2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
15/19 TILSKUDD TIL KULTURTILTAK FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 2019
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
16/19 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE PRIVATE MØBLER OG BRUK AV FELLESAREAL I SYKEHJEM
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
17/19 MIDDAG TIL HJEMMEBOENDE
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (4)
18/19 BRUKERRÅD FOR SYKEHJEMMENE
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
19/19 BUDSJETTOPPFØLGING PR. 28.02.2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
20/19 REFERATSAKER - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 09.04.2019
Saksdokumenter med vedlegg (6)
Protokoll
21/19 EVENTUELT - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 09.04.2019
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll