Møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.01.2019 18:00

Januar 22 2019
Rådhuset, Formannskapssalen
18:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 7.06MB. Generert 30.01.2019 17:10 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
1/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 20.11.2018
Saksdokumenter med vedlegg (2)
2/19 ÅRSMELDING 2018 - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
3/19 BUDSJETT 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
4/19 REFERATSAKER - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 22.01.2019
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
5/19 EVENTUELT - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 22.01.2019
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll