Møte i Eldrerådet 03.12.2019 10:00

Desember 3 2019
Rådhuset, formannskapssalen
10:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 2.67MB. Generert 25.11.2019 16:40 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
44/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET 05.11.2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
45/19 KUNSTPLAN 2020-24
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
46/19 BOSETTING AV FLYKTNINGER 2020
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
47/19 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV STARTLÅN OG TILSKUDD
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
48/19 MØTEPLAN 2020 - ELDRERÅDET
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
49/19 REFERATSAKER - ELDRERÅDET 03.12.2019
Saksdokumenter med vedlegg (7)
Protokoll
50/19 EVENTUELT - ELDRERÅDET 03.12.2019
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll