Møte i Eldrerådet 05.11.2019 10:00

November 5 2019
Rådhuset, formannskapssalen
10:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 4.52MB. Generert 28.10.2019 17:16 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
36/19 VALG AV LEDER OG NESTLEDER - ELDRERÅDET 2019 - 2023
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
37/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET 27.08.2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
38/19 VALG AV REPRESENTANT FRA ELDRERÅDET 2019 - 2023 - STYRINGSGRUPPEN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
39/19 OMSORGSHOTELL - EVALUERING
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
40/19 LEVE HELE LIVET, ORIENTERING OM STATUS OG FORSLAG TIL MEDVIRKNING
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
41/19 BUDSJETTOPPFØLGING 2019 - 2. TERTIAL - HELSE- OG OMSORGSETATEN
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
42/19 REFERATSAKER - ELDRERÅDET 05.11.2019
Saksdokumenter med vedlegg (7)
Protokoll
43/19 EVENTUELT - ELDRERÅDET 05.11.2019
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll