Møte i Eldrerådet 27.08.2019 10:00

August 27 2019
Rådhuset, formannskapssalen
10:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 4.29MB. Generert 21.08.2019 09:04 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
30/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL - FELLESMØTE ELDRERÅDET OG FYLKESELDRERÅDET 28.05.2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
31/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET 03.06.2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
32/19 BUDSJETTOPPFØLGING PR. 31.07.19 - HELSE- OG OMSORGSETATEN
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
33/19 INNSPILL TIL BUDSJETT 2020 - ELDRERÅDET
Saksdokumenter med vedlegg (2)
34/19 REFERATSAKER - ELDRERÅDET 27.08.2019
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
35/19 EVENTUELT - ELDRERÅDET 27.08.2019
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll