Møte i Eldrerådet 03.06.2019 10:00

Juni 3 2019
Rådhuset, formannskapssalen. NB! Ukedag
10:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 31.20MB. Generert 27.05.2019 11:16 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
24/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET 09.04.2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
25/19 TANNHELSE FOR PRIORITERTE GRUPPER
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
26/19 PLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
27/19 BUDSJETTOPPFØLGING 2019 - 1. TERTIAL - HELSE- OG OMSORGSETATEN
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
28/19 REFERATLISTEN - ELDRERÅDET 03.06.2019
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
29/19 EVENTUELT - ELDRERÅDET 03.06.2019
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll