Møte i Eldrerådet 09.04.2019 10:00

April 9 2019
Rådhuset, formannskapssalen
10:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 23.54MB. Generert 10.04.2019 10:37 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
14/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET 05.03.2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
15/19 MIDDAG TIL HJEMMEBOENDE
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (3)
16/19 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE PRIVATE MØBLER OG BRUK AV FELLESAREAL I SYKEHJEM
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
17/19 BRUKERRÅD FOR SYKEHJEMMENE
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
18/19 TANNHELSE FOR PRIORITERTE GRUPPER
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
19/19 BUDSJETTOPPFØLGING PR. 28.02.2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
20/19 TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
21/19 REFERATSAKER - ELDRERÅDET 09.04.2019
Saksdokumenter med vedlegg (8)
Protokoll
22/19 EVENTUELT - ELDRERÅDET 09.04.2019
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll