Møte i Eldrerådet 05.03.2019 10:00

Mars 5 2019
Rådhuset, møterom 309 (3. etasje)
10:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 27.70MB. Generert 27.02.2019 10:10 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
6/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I ELDRERÅDET 22.01.2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
7/19 ARBEID MED OPPFØLGING AV STORTINGSMELDING 15 (2017-2018) - LEVE HELE LIVET
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
8/19 BUDSJETTOPPFØLGING 2018 - PR. 31.12.2018 - HELSE- OG OMSORGSETATEN
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
9/19 VURDERING AV ULIKE LØSNINGER FOR VARM MAT TIL HJEMMEBOENDE ELDRE
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
10/19 AVTALE SOM UTLØPER - TRANSPORT AV ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
11/19 FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
12/19 REFERATSAKER - ELDRERÅDET 05.03.2019
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
13/19 EVENTUELT - ELDRERÅDET 05.03.2019
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll